BẢNG GIÁ ĐÃ KHUYẾN MÃI

TỪ 10% đến   25%
 
vui lòng gọi
BẢNG GIÁ BỒN INOX SƠN HÀ
Phân phối LH: 08-35144779 - 0916.201.304

Dung tích
bồn
( lít )

Giá bán
- Giảm giá

Đường kính
thân bồn
(mm)

Chiều dài
thân bồn (mm)

Chiều cao
cả chân
(mm)

Chiều rộng
cả chân
(mm)

Chiều dài bồn
(mm)

BỒN INOX ĐỨNG

Bồn inox Sơn Hà 300 Lít đứng

1.420.000
760
1000 1035


Bồn inox Sơn Hà 500 Lít đứng 1.740.000 760 950 1510 830

Bồn inox Sơn Hà 700 Lít đứng

2.100.000

760

1170

1720

830


Bồn inox Sơn Hà 1000 Lít đứng

2.750.000

960

1170

1830

1040


Bồn inox Sơn Hà 1200 Lít đứng 3.250.000 1050Bồn inox Sơn Hà 1500 Lít đứng

4.190.000

1200

1170

1830

1390


Bồn inox Sơn Hà 2000 Lít đứng

5.550.000

1200

1450

2110

1500


Bồn inox Sơn Hà 2000 Lít đứng

6.100.000

1380Bồn inox Sơn Hà 2500 Lít đứng

7.280.000

1200

1450

2150

1500


Bồn inox Sơn Hà 2500 Lít đứng

6.880.000

1380Bồn inox Sơn Hà 3000 Lít đứng

8.070.000

1380

1750

2415

1500


Bồn inox Sơn Hà 3500 Lít đứng 9.170.000 1380Bồn inox Sơn Hà 3500 Lít đứng

10.020.000

1420Bồn inox Sơn Hà 4000 Lít đứng

10.160.000

1380

1920

2575

1500


Bồn inox Sơn Hà 4000 Lít đứng 11.265.000 1420Bồn inox Sơn Hà 4500 Lít đứng 12.110.000 1380-1420Bồn inox Sơn Hà 5000 Lít đứng

12.650.000

1380-1420

2930

3615

1500


Bồn inox Sơn Hà 6000 Lít đứng

14.780.000

1380-1420

Bồn inox Sơn Hà 10000 Lít đứng


1700

Bồn inox Sơn Hà 15000 Lít đứng
Dung tích
bồn
( lít )
Giá bán - giảm giá
Đường kính
thân bồn
(mm)
Chiều dài
thân bồn (mm)
Chiều cao
cả chân
(mm)
Chiều rộng
cả chân
(mm)
Chiều dài bồn
(mm)
BỒN INOX NẰM NGANG

Bồn inox Sơn Hà 300 Lít nằm

1.715.000

760

Bồn inox Sơn Hà 500 Lít nằm 1.890.000 760 950 910 810 1170

Bồn inox Sơn Hà 700 Lít nằm

2.250.000

760

1170

910

810

1390

Bồn inox Sơn Hà 1000 Lít nằm

2.950.000

960

1170

1130

1010

1490

Bồn inox Sơn Hà 1200 Lít nằm 3.665.000 1050Bồn inox Sơn Hà 1500 Lít nằm

4.420.000

1200

1170

1440

1250

1510

Bồn inox Sơn Hà 2000 Lít nằm

5.770.000

1200

1450

1440

1250

1790

Bồn inox Sơn Hà 2000 Lít nằm

6.340.000

1380Bồn inox Sơn Hà 2500 Lít nằm

7.110.000

1200

1750

1440

1250

2090

Bồn inox Sơn Hà 2500 Lít nằm 7.680.000 1380Bồn inox Sơn Hà 3000 Lít nằm

8.305.000

1380

1750

1620

1450

2130

Bồn inox Sơn Hà 3000 Lít nằm 9.120.000 1420Bồn inox Sơn Hà 3500 Lít nằm 10.050.000 1380Bồn inox Sơn Hà 3500 Lít nằm 10.350.000 1420Bồn inox Sơn Hà 4000 Lít nằm

10.780.000

1420

2360

1660

1500

2740

Bồn inox Sơn Hà 4000 Lít nằm 11.840.000 1420Bồn inox Sơn Hà 5000 Lít nằm

13.175.000

1380-1420

2930

1660

1500

3310

Bồn inox Sơn Hà 6000 Lít nằm

15.510.000

1380-1420