Các sản phẩm được sản xuất với dây chuyền hiện đại CNC sẽ đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng về sự chính xác. Hơn nữa công ty chúng tôi còn có một đội chuyên viên kỹ thuật đã được học tập và trau rồi kinh nghiệm sản xuất & công nghệ tại một số nước: Ukraina, china, japan,korea…./

STT

Tên quy cách lưới sàng

Kích thước

 lỗ vuông (mm)

 

Độ dầy thép phi (Φ)

Chất liệu thép làm lưới sàng

1

Lưới sàng

Lỗ vuông 4, vuông 5

Thép  Φ2.5

Thép nhập khẩu

2

Lưới sàng

Lỗ vuông 6, 7, 8 

Thép Φ3

Thép nhập khẩu

3

Lưới sàng

Lỗ vuông 8, 9, 10 

Thép Φ3.2

Thép nhập khẩu

4

Lưới sàng

Lỗ vuông 10,11,12,13

Thép Φ3.5

Thép nhập khẩu

5

Lưới sàng

Lỗ vuông 10,12,13,15

Thép Φ4

Thép nhập khẩu

6

Lưới sàng

Lỗ vuông 15,18,19

Thép Φ4.5

Thép nhập khẩu

7

Lưới sàng

Lỗ vuông 19,20,22,23,25

Thép Φ5

Thép nhập khẩu

8

Lưới sàng

Lỗ vuông 23,25

Thép Φ5.5

Thép nhập khẩu

9

Lưới sàng

Lỗ vuông 25,27

Thép Φ5.7

Thép nhập khẩu

10

Lưới sàng

Lỗ vuông 25,26,28,30

Thép Φ6

Thép nhập khẩu

11

Lưới sàng

Lỗ vuông 27,35,30,38

Thép Φ6.5

Thép nhập khẩu

12

Lưới sàng

Lỗ vuông 37,40

Thép Φ7

Thép nhập khẩu

13

Lưới sàng

Lỗ vuông 40,45,50,60

Thép Φ8

Thép nhập khẩu

14

Lưới sàng

Lỗ vuông 50,55,60

Thép Φ9

Thép nhập khẩu

15

Lưới sàng

Lỗ vuông 60,65,70

Thép Φ10

Thép nhập khẩu

16

Lưới sàng

Lỗ vuông 60,65,70

Thép Φ11

Thép nhập khẩu

17

Lưới sàng

Lỗ vuông 75,80

Thép Φ12

Thép nhập khẩu

Công INOX ĐỨC THỊNH luôn thực hiện 3 phương châm : Uy tín, Chất lượng, Chuyên nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp: